Pravidlá používania súborov Cookies

Cookies policy

 

Tieto pravidlá sa týkajú používania Portálu www.openstat.sk.

Poskytovateľom a prevádzkovateľom Portálu sme my - spoločnosť JUMP soft a.s., so sídlom Fazuľová 7, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 117 491, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5273/B, založená v Slovenskej republike. Ak sa v týchto pravidlách používa pojem „JUMP SOFT“, „my“, „nás“ a pod. má sa tým na mysli spoločnosť JUMPSOFT s. r. o..

Pravidlá používania Cookies

 1. JUMP SOFT na Portáli používa programy cookies na získavanie informácií o užívateľoch. Cookies je malý dátový súbor, ktorý sa ukladá vo Vašom zariadení (napr. v mobilnom zariadení alebo počítači) pri používaní Portálu a na určitý čas uchováva informácie o Vašich zariadeniach, krokoch a nastaveniach. Súbor cookies umožní Portálu pri ďalšej návšteve rozpoznať Vás prehliadač alebo ukladať Vaše nastavenia a iné informácie. Je to bežná prax väčšiny webových portálov.
 2. Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke http://www.allaboutcookies.org/. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom zariadení. Váš prehliadač Vám môže umožniť nastaviť ako má spracovávať cookies vrátane možnosti používanie cookies úplne zakázať alebo vždy žiadať od Vás súhlas s použitím konkrétneho cookies súboru. Berte však na vedomie, že niektoré časti Portálu nemusia bez použitia cookies pracovať správne alebo niektoré funkcionality nemusia byť dostupné vôbec.
 3. JUMP SOFT môže umiestniť do Vášho zariadenia vlastné súbory cookies, pričom informácie a údaje získané z týchto súborov sa spravujú Podmienkami ochrany súkromia (POS).
 4. V rámci Portálu môžeme používať dva druhy Cookies, tzv. persistent cookies alebo session cookies. Zatiaľ čo session cookies sa vymažú po zavretí Vášho prehliadača, persistent cookies zostanú vo Vašom zariadení aj po zavretí Vášho prehliadača a použijú sa pri Vašej ďalšej návšteve Portálu.
 5. Portál môže používať aj iné nástroje na sledovanie a zisťovanie informácií o užívateľoch s podobnou funkcionalitou (napr. web beacony, Flash cookies, sledovacie URL).
 6. JUMP SOFT používa cookies a podobné sledovacie nástroje na viacero účelov, najmä za účelom:
  1. sprístupnenia, prevádzkovania Portálu, Služby a ich funkcionalít v požadovanej kvalite a komforte pre užívateľa, napr. automatickým prihlásením do užívateľského účtu a zaistením bezpečnosť po prihlásení;
  2. sprístupnenia, prevádzkovania Portálu, Služby a ich funkcionalít na rôznych webových stránkach, zariadeniach a prehliadačoch;
  3. monitorovania a analýzy výkonu, prevádzky a efektivity Portálu a jeho zlepšenia, napr. koľko návštevníkov (užívateľov) bolo na Portáli či aké prehliadače používajú;
  4. zabránenia zneužitia Portálu a Služby a prevencie a odhalenia podvodného alebo inak nevhodného správania.
 7. Na Portáli umiestňujeme tiež súbory cookies našich obchodných partnerov a tretích strán najmä analytické cookies (Google Analytics), ktoré umožňujú analyzovať, ako návštevníci (užívatelia) Portál používajú, ďalej cookies sociálnych sietí (Facebook, Google+), ktoré zlepšujú a zjednodušujú užívateľské rozhranie Portálu a reklamné cookies, ktoré umožňujú zlepšenie cielenia reklamy na Portáli. Údaje z týchto cookies získavajú priamo ich prevádzkovatelia a JUMP SOFT k ním nemá prístup.
 8. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na adrese info@openstat.sk.

 

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.

watermark