OpenStat

Fondy jednoducho a transparentne

Všetky konsolidované dáta o dotáciách, pokročilé analytické nástroje, vizualizácie, reporting a ukazovatele dôveryhodnosti subjektov.

91.31

Schválené

57.95

Zazmluvnené

26.96

Čerpané

Kľúčové ukazovatele pokroku

ČERPANIE

0.26956615149092580958

3737990417.34

zdroje EÚ

4343133182.57

zdroje EÚ + SR

ZAZMLUVŇOVANIE

0.57947087499931852882

8035343331.85

zdroje EÚ

9390678233.79

zdroje EÚ + SR

POČET VEREJNÝCH OBSTARÁVANÍ

 

15747

spolu

12419

ukončené

POČET VÝZIEV

 

895

spolu

383

aktuálne aktívne

POČET PROJEKTOV

 

7957

spolu

1097

riadne ukončené

POČET ŽIADOSTÍ O NFP

 

17369

prijaté

9144

schválené

SUMA NEZROVNALOSTÍ

 

260374906.93

vymáhané

16789925.03

vrátené

SUMA ŽIADOSTÍ O NFP

 

23173391356.25

žiadané

12661187164.57

schválené

PRIEMERNÉ TRVANIE PROCESOV

 

180

schvaľovanie ŽoNFP

47

úhrada ŽoP

Prečo si vybrať OpenStat

Zdroje dát

Kombinácia získaných aj voľne dostupných dát z verejných zdrojov a identifikácia súvislostí

Konsolidácia dát

Priebežná validácia a konsolidácia dát z rôznych zdrojov pre účely globálneho spracovania

Aktuálne dáta

Denne aktualizované dáta z verejne dostupných zdrojov a registrov

Analytické pohľady

Vyhodnotenie programov a projektov prostredníctvom finančných a fyzických indikátorov a harmonogramov

Preddefinované zostavy

Najčastejšie používané zostavy a prehľady

Vlastné zostavy

Možnosť ukladania vlastných zostáv a zoznamov pre dáta ITMS2014+

Prehľadné zobrazovanie

Interaktívne prezentovanie dát v tabuľkovom, grafickom aj mapovom zobrazení

Analýza subjektov

Informácie o subjektoch a konečných užívateľoch výhod zapojených do implementácie projektov

Syntetické ukazovatele

Hodnotenie a komparácia subjektov a projektov (Index prijímateľa, Hodnota za peniaze, finančné ukazovatele, rebríčky...)

Cenník

FUNKCIE

 • Sumárne prehľady projektov, žiadostí, výziev, subjektov a programov
 • Rebríčky
 • Sumárne informácie o čerpaní fondov
 • Mapa počtu žiadostí a schválených príspevkov
 • Indexy prijímateľa a žiadateľa
 • Detailné zobrazenie zdrojových dát
 • Vlastné obrazovky s prehľadným grafickým zobrazením dát
 • Možnosť filtrovania rebríčkov
 • Detailné záznamy žiadostí, výziev, subjektov a programov
 • Preberanie widgetov do vlastných prehľadov
 • Export zobrazených dát do excelu
 • Nástroj na vytváranie widgetov
 • Zoznam konečných užívateľov výhod
 • Vytváranie špecifických dátových zostáv podľa požiadaviek
Úradník

Úradník

zdarma  
Na mieru

Na mieru

dohodou  
Trial

Trial

zdarma 30 dní

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.

watermark