OpenStat

Fondy jednoducho a transparentne

Všetky konsolidované dáta o dotáciách, pokročilé analytické nástroje, vizualizácie, reporting a ukazovatele dôveryhodnosti subjektov.

75.74

Schválené

52.8

Zazmluvnené

20.82

Čerpané

Kľúčové ukazovatele pokroku

ČERPANIE

0.20818076000621839504

2886778186.63

zdroje EÚ

3366971782.46

zdroje EÚ + SR

ZAZMLUVŇOVANIE

0.52801692627858167959

7321847345.10

zdroje EÚ

8501842074.36

zdroje EÚ + SR

POČET VEREJNÝCH OBSTARÁVANÍ

 

10527

spolu

8169

ukončené

POČET VÝZIEV

 

475

spolu

250

aktuálne aktívne

POČET PROJEKTOV

 

5751

spolu

506

riadne ukončené

POČET ŽIADOSTÍ O NFP

 

13704

prijaté

6414

schválené

SUMA NEZROVNALOSTÍ

 

84175992.85

vymáhané

10767678.93

vrátené

SUMA ŽIADOSTÍ O NFP

 

18944765449.10

žiadané

10502778813.26

schválené

PRIEMERNÉ TRVANIE PROCESOV

 

146

schvaľovanie ŽoNFP

42

úhrada ŽoP

Prečo si vybrať OpenStat

Zdroje dát

Kombinácia získaných aj voľne dostupných dát z verejných zdrojov a identifikácia súvislostí

Konsolidácia dát

Priebežná validácia a konsolidácia dát z rôznych zdrojov pre účely globálneho spracovania

Aktuálne dáta

Denne aktualizované dáta z verejne dostupných zdrojov a registrov

Analytické pohľady

Vyhodnotenie programov a projektov prostredníctvom finančných a fyzických indikátorov a harmonogramov

Preddefinované zostavy

Najčastejšie používané zostavy a prehľady

Vlastné zostavy

Možnosť ukladania vlastných zostáv a zoznamov pre dáta ITMS2014+

Prehľadné zobrazovanie

Interaktívne prezentovanie dát v tabuľkovom, grafickom aj mapovom zobrazení

Analýza subjektov

Informácie o subjektoch a konečných užívateľoch výhod zapojených do implementácie projektov

Syntetické ukazovatele

Hodnotenie a komparácia subjektov a projektov (Index prijímateľa, Hodnota za peniaze, finančné ukazovatele, rebríčky...)

Cenník

FUNKCIE

 • Sumárne prehľady projektov, žiadostí, výziev, subjektov a programov
 • Rebríčky
 • Sumárne informácie o čerpaní fondov
 • Mapa počtu žiadostí a schválených príspevkov
 • Indexy prijímateľa a žiadateľa
 • Detailné zobrazenie zdrojových dát
 • Vlastné obrazovky s prehľadným grafickým zobrazením dát
 • Možnosť filtrovania rebríčkov
 • Detailné záznamy žiadostí, výziev, subjektov a programov
 • Preberanie widgetov do vlastných prehľadov
 • Export zobrazených dát do excelu
 • Nástroj na vytváranie widgetov
 • Zoznam konečných užívateľov výhod
 • Vytváranie špecifických dátových zostáv podľa požiadaviek
Úradník

Úradník

zdarma  
Na mieru

Na mieru

dohodou  
Trial

Trial

zdarma 30 dní

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.

watermark