OpenStat

Fondy jednoducho a transparentne

Všetky konsolidované dáta o dotáciách, pokročilé analytické nástroje, vizualizácie, reporting a ukazovatele dôveryhodnosti subjektov.

90.66

Schválené

57.88

Zazmluvnené

26.6

Čerpané

Kľúčové ukazovatele pokroku

ČERPANIE

0.26595542456148351268

3687921584.19

zdroje EÚ

4287661774.26

zdroje EÚ + SR

ZAZMLUVŇOVANIE

0.57882996880906680162

8026456084.01

zdroje EÚ

9380710484.53

zdroje EÚ + SR

POČET VEREJNÝCH OBSTARÁVANÍ

 

15670

spolu

12361

ukončené

POČET VÝZIEV

 

893

spolu

398

aktuálne aktívne

POČET PROJEKTOV

 

7934

spolu

1090

riadne ukončené

POČET ŽIADOSTÍ O NFP

 

17337

prijaté

9131

schválené

SUMA NEZROVNALOSTÍ

 

260374600.93

vymáhané

16434141.76

vrátené

SUMA ŽIADOSTÍ O NFP

 

23152930374.65

žiadané

12572200882.42

schválené

PRIEMERNÉ TRVANIE PROCESOV

 

180

schvaľovanie ŽoNFP

47

úhrada ŽoP

Prečo si vybrať OpenStat

Zdroje dát

Kombinácia získaných aj voľne dostupných dát z verejných zdrojov a identifikácia súvislostí

Konsolidácia dát

Priebežná validácia a konsolidácia dát z rôznych zdrojov pre účely globálneho spracovania

Aktuálne dáta

Denne aktualizované dáta z verejne dostupných zdrojov a registrov

Analytické pohľady

Vyhodnotenie programov a projektov prostredníctvom finančných a fyzických indikátorov a harmonogramov

Preddefinované zostavy

Najčastejšie používané zostavy a prehľady

Vlastné zostavy

Možnosť ukladania vlastných zostáv a zoznamov pre dáta ITMS2014+

Prehľadné zobrazovanie

Interaktívne prezentovanie dát v tabuľkovom, grafickom aj mapovom zobrazení

Analýza subjektov

Informácie o subjektoch a konečných užívateľoch výhod zapojených do implementácie projektov

Syntetické ukazovatele

Hodnotenie a komparácia subjektov a projektov (Index prijímateľa, Hodnota za peniaze, finančné ukazovatele, rebríčky...)

Cenník

FUNKCIE

 • Sumárne prehľady projektov, žiadostí, výziev, subjektov a programov
 • Rebríčky
 • Sumárne informácie o čerpaní fondov
 • Mapa počtu žiadostí a schválených príspevkov
 • Indexy prijímateľa a žiadateľa
 • Detailné zobrazenie zdrojových dát
 • Vlastné obrazovky s prehľadným grafickým zobrazením dát
 • Možnosť filtrovania rebríčkov
 • Detailné záznamy žiadostí, výziev, subjektov a programov
 • Preberanie widgetov do vlastných prehľadov
 • Export zobrazených dát do excelu
 • Nástroj na vytváranie widgetov
 • Zoznam konečných užívateľov výhod
 • Vytváranie špecifických dátových zostáv podľa požiadaviek
Úradník

Úradník

zdarma  
Na mieru

Na mieru

dohodou  
Trial

Trial

zdarma 30 dní

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.

watermark